Цени на адвокат – правни и юридически услуги

Цени на адвокат – правни и юридически услуги: устна и писмена консултация, становища, еднократна и абонаментна юридическа помощ, изготвяне на книжа, молби, заявления, жалби, договори и др., процесуално представителство и правна защита в съдилища, държавната администрация и др. органи на властта, срещи и представителство пред физически или юридически лица.

Цените за адвокат в общия случай са на принцип на свободно договаряне, зависещ от конкретния казус, спазвайки наредбата за минималните възнаграждения/хонорар на адвокати.

За стандартни услуги има ориентировъчни усреднени цени, които ще публикуваме съвсем скоро.