Семеен адвокат – правна кантора, защита и помощ

Семеен адвокат е правна кантора за правна защита и помощ на физически и юридически лица, в различни сфери на правото. Различните казуси и услуги се предоставят от различни адвокати, според техните компетенции.

Екипът ни се състои от адвокати, специалисти в:

 • Търговско право
 • Наказателно право
 • Процесуално право
 • Данъчно право
 • Административно право
 • Застрахователно право
 • Гражданско процесуално право
 • Вещно право
 • Конкурентно право
 • Трудово право
 • Семейно и Наследствено право
 • Медицинско право
 • Осигурително право
 • Облигационно право
 • Имиграционно право
 • Международно право
 • Право на ЕС
 • Чуждестранни инвестиции

Вижте всички правни услуги и сфери или се свържете с нас, за да зададете вашите въпроси.