Адвокати

Екипът от адвокати в правната кантора Семеен Адвокат се състои от съдружници и асоциирани адвокати, едновременно с допълнителен административни и ИТ специалисти.

Адвокат Кирилов
Съдружник

контакт
Процесуално предст
авителство
Наказателно право
Вещно право
Семейно и Наследствено право
Имотни спорове
Адвокат Христов
Съдружник

контакт
Търговско право
Регистрация на фирми
Фирмени задължения
Данъчно право
Административно право
Адвокат Ивайло Николов
Асоцииран

контакт
Корпоративно право
Търговско право
Междуфирмени отношения
Административно право
Адвокат Трифонов
Асоцииран

контакт
Вещно право
Семейно и наследствено право
Процесуално право

Търсим партньорство
с адвокати
от цяла България…

контакт с нас